คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนแบบ Active Learning และด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม


โพสโดย สายใจ จันเวียง     โพสวันที่ 3 กันยายน 2562 , 14:02:33     (อ่าน 426 ครั้ง)


ขอเรียนเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 12-20 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ที่กำหนด ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2562 นี้Search