ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอขอบคุณคณะบริหารศาสตร์ ที่ใช้บริการกับสถานปฏิบัติการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงวิถี New Normal


โพสโดย มงคล กิตติวุฒิไกร     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ,     (อ่าน 688 ครั้ง)  


สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ปวีณา ทองบุญยัง รองคณบดีฝ่ายแผน คณะบริหารศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการดูแลห้องพัก สถานที่ อาหาร และเบรก ในโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงวิถี New Normal ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด สถานปฏิบัติการฯ ขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

Search