ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Taratai Dining

ห้องอาหารตาราไต (Taratai Dining)

เปิดให้บริการ อาหารเช้า 07.00 - 10.00 น. 

สำหรับ ลูกค้าที่เข้าพัก  บุคคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการอาหารได้ตามเวลาที่กำหนด 

 

U - Place Catering

U - Place Favorite Menu

 

 

 

 

U - Place Herb juice

 

 

 

U - Place Pastry and Bakery