ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Contact us

 

ติดต่อเรา

 

ช่องทางที่ 1 :  Facebook Page : U Place at Ubon Ratchathani University 

ท่านสามารถสแกน QR Code Facebook เพื่อเข้าสู่ Facebook Page U Place ตามรูปด้านล่างนี้ 

                                                           

ช่องทางที่ 2 : Website : www.ubu.ac.th/web/uplace

 

ช่องทางที่ 3 : เบอร์โทรศัพท์ 045353084

ที่อยู่ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (U-Place)

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34190