ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Contact us

 

ติดต่อเรา

 

ช่องทางที่ 1 :  Facebook Page : U Place at Ubon Ratchathani University 

ท่านสามารถสแกน QR Code Facebook เพื่อเข้าสู่ Facebook Page U Place ตามรูปด้านล่างนี้ 

                                                       

   ช่องทางที่ 2 : สำรองห้องพัก โทร : 045-353-084 

ติดต่อจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา โทร : 088-257-4927

ที่อยู่ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (U-Place)

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34190