ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2566


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 161 ครั้ง)  


               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2566 จำนวน 25 ทุน รวมเป็นทั้งสิ้น จำนวน 50,000 บาท ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น    จำนวน 9 ทุน
  2. ระดับประถมศึกษตอนปลาย  จำนวน 7 ทุน
  3. ระดับมัธยมศึกษาตนต้น        จำนวน 3 ทุน
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 4 ทุน
  5. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี  จำนวน 2 ทุน