ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 142 ครั้ง)  


        ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด