ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ,     (อ่าน 172 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนของโครงการพระราชดำริฯ ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ สหกรณ์ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช ประธานกรรมการ ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 1,000 บาท