คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มสวัสดิการ

1. แบบฟอร์มเพื่อการสงเคราะห์สมาชิก     ติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 365 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม

2. บบฟอร์มสวัสดิการภัยพิบัติ  

4. แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วนใน) ติดต่อขอรับภายใน 365 วัน นับจากวันออกจากสถานพยาบาล

5. แบบฟอร์มสวัสดิการสำหรับผู้เป็นโสด หรือผู้ที่แต่งงานแต่ไม่มีบุตร  อายุ 55 ปีขึ้นไป

6. แบบฟอร์มสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

 

++ เอกสารแนบตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม ++