คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทร. 045-353-056   โทรสาร. 045-353-057

E-Mail   Sahakorn.ubu@gmail.com