ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญชวนนักศึกษา มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม”


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 14 มีนาคม 2567 , 15:27:25     (อ่าน 116 ครั้ง)  


We're back.....Jump Thailand Hackathon!!!

ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ไปกับ Jump Thailand Hackathon 2024

AIS Academy ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นทางสังคมด้วย Digital Technology เพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ผ่าน 4 โจทย์ ดังนี้

smiley 1. Better Elders: เราจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจดีขึ้นได้อย่างไร
smiley 2. Super Senior: เราจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร
smiley3. Disable: เราจะทำให้คนพิการสามารถทำงานได้ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้อย่างไร
smiley4. Handy-Cap: เราจะทำให้คนพิการดำรงชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้อย่างไร

enlightenedเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท
พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ AIS
และการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม.

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567
ทางเว็บไซต์ www.jumpthailand.com

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2024 ได้บน Facebook page: Jump Thailand

#JumpThailand #ภารกิจคิดเผื่อไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1