ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผวจ.อุบลฯ ผู้แทนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2566 มอบทุนการศึกษา นศ.ม.อุบลฯ


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 28 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 420 ครั้ง)  


           นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 21 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 66,900 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อการกุศลสาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณะกุศลอื่นๆ  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

           ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนประเภทรายปี ระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 ราย  เข้ารับมอบทุนจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นายศักดา วิชานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2