ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการประชุมอื่นๆ   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ครั้งที่-7-2562-4-มิ.ย.62
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-ครั้งที่-9-2561-5-มิ.ย.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564