ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มประกันอุบัติเหตุนักศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE อินทประกันภัยคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี