ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > หนังสือคำสั่ง   | ค้นหาเอกสาร
เดินทางไปราชการ (รักษา
รณรงค์หมวกนิรภัย 100 %
แนวทางปฏิบัติ (หอพักนักศึกษา)
แนวทางการใช้รถโครงการรักษาความปลอดภัย
อำนาจการใช้รถโครงการรักษาความปลอดภัย
เดินทางไปราชการ