คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร (บ้านบัว)

 

นายสิรวิชญ์   ตละทา 

  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2

 

 

นายสมคิด  สมอาจ 

  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2

นายประจักษ์  บุญแท้

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2

นายบุญรอง  ศรีมุก

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2