คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > บทความทางวิชาการเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ   | ค้นหาเอกสาร
Rocket Festival in Transition: Rethinking ‘Bun Bangfai’ in Isan Paper presented at the 9th APSA (Asia Pacific Sociological Association) International Conference which will be held in Bali, Indonesia, June 13-15, 2009. by Pinwadee Srisupun
"การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟผ่านบทเพลง" วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555) หน้า 65-77 โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในงานประเพณีบุญบั้งไฟ (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.54) โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
"บุญบั้งไฟ" นิตยสารอีศาน (2556) ปีที 2 ฉบับที่ 13 หน้า 32-51
Tourism and Culture: Bang-Fai Festival in Esarn โดย อคิน ระพีพัฒน์ ที่มา http://tdri.or.th/research/y92g-2/
การท่องเที่ยวในงานบุญบั้งไฟและการแกะสลักไม้ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2535) จาก http://tdri.or.th/research/y92m/
"เพลงในงานบุญบั้งไฟ" จาก นิตยสารอีศาน (2556) ปีที 2 ฉบับที่ 13 หน้า 134-136
"บุญบั้งไฟสุุคิริน" จากนิตยสาร ทางอีศาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 กรกฏาคม 2558 หน้า 42-45
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)