ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งหอพักราชพฤกษ์ 2 และราชาวดี 2


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 1 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 142 ครั้ง)  


โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งหอพักราชพฤกษ์ 2 และราชาวดี 2 หอพักละ 75 ห้อง รวมทั้งหมด 150 ห้อง โดยผู้รับจ้างจากร้านนิพนธ์เจริญการช่าง วงเงิน 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดใหม่ที่หอพักราชพฤกษ์ 2 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส่วนหอพักราชาวดี 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ