คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 31 สิงหาคม 2564 , 10:06:19     (อ่าน 64 ครั้ง)  


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ 17  กันยายน 2564 พร้อมทั้งชำระเงินค่าบำรุงการใช้พื้นที่และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไฟล์แนบ : ไฟล์ 1