คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ,     (อ่าน 421 ครั้ง)  


      สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จัดโครงการตรวจสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ หงษ์ภักดี รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้การต้อนรับ ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา