คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 , 09:26:04     (อ่าน 122 ครั้ง)  


         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา