คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการก่อสร้างที่ล้างจานหอพักราชาวดี 1, 2 หอพักราชพฤกษ์ 2


โพสโดย กมลชนก พิญพงศ์     โพสวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 , 11:13:37     (อ่าน 316 ครั้ง)  


สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างที่ล้างจานที่หอพักราชาวดี 1 หอพักราชาวดี 2 หอพักราชพฤกษ์ 2  (หอพักละ 6 จุด รวมทั้งสิ้น 18 จุด) ซึ่งเป็นหอพักสวัสดิการห้องน้ำรวม เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักดังกล่าวในการล้างภาชนะ ให้ถูกสุขลักษณะ โดยผู้รับจ้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลแหลมทองก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินโครงการ 60 วัน วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา 8 พฤศจิกายน 2562-9 มกราคม 2563  ในวงเงินสัญญา 265,000 บาท(สองแสนหกหมืื่นห้าพันบาทถ้วน)