คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปี 2562


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2562 , 16:19:39     (อ่าน 147 ครั้ง)


           ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีโครงการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย นำมาประกอบอาหารจำหน่าย เพื่อนำมาตรวจสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้สด และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร (บอแรกซ์ ฟอร์มาลดีไฮต์ กรดซาลิซิลิค ไฮโดรซัลไฟต์และสารเร่งเนื้อแดง)

          วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีในการให้บริการด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

      Search