คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เครื่องแบบเครื่องหมายนักศึกษา

 

 

  

 

สถานที่จำหน่าย

 

- โรงอาหารกลาง 2