คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบ /ประกาศ (สำหรับผู้ประกอบการ)

  - ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555