คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร

 
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1