ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร

 
 
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร โคลิฟอร์มในน้ำแข็ง และน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2567
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร โคลิฟอร์มในน้ำแข็ง และน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2566
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2565
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร โคลิฟอร์มในน้ำแข็ง และน้ำมันทอดซ้ำ ประจำปี 2565
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปี 2563
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
- ผลการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
- ผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปี 2562