คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บริการและร้านค้า

จำหน่ายเครื่องหมาย-เครื่องแบบนักศึกษา

 
         
       ที่ตั้งร้าน ณ โรงอาหารกลาง 2

ธนาคารและตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)


                                     ATM

 
                                       - หน้ามหาวิทยาลัย                            - สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)    
                                       - อาคารเรียนรวม 1                            - สำนักวิทยบริการ
                                       - โรงอาหารกลาง 2                           - อาคารบริการ 2 หอพักนักศึกษา

 


 


โรงอาหารกลาง 1

            

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 4 ร้าน
     - ร้านค้าทั่วไป (ร้านมินิมาร์ท ร้านกิ๊ฟชอป ร้านเครื่องเขียน)  จำนวน 4 ร้าน

 


โรงอาหารกลาง 2

 

  

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 5 ร้าน
     - ร้านจำหน่ายชุดนักศึกษา  จำนวน 1 ร้าน
     - ร้านให้บริการรับ-ส่งพัสดุ จำนวน 1 ร้าน

 


ศูนย์อาหาร


                      

ประเภทร้านที่ให้บริการ

     - ร้านอาหาร  จำนวน 7 ร้าน
     - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  จำนวน 4 ร้าน
     - ร้านมินิมาร์ท  จำนวน 1 ร้าน

 


ร้านกาแฟสด

Peony ที่ตั้ง อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

Mirun Cafe ที่ตั้ง อาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ (CTB)

 

Plateaux ที่ตั้ง คณะบริหารศาสตร์

 

Balcony Kiss ที่ตั้ง คณะศิลปศาสตร์

                                                                                                                                                                                      Cafe Chapayom ที่ตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

             

Plateaux ที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์

              

Cafe Amazon ที่ตั้ง สำนักวิทยบริการ

 

Plateaux ที่ตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

      


 


ร้าน/ซุ้มเครื่องดื่มและอาหารว่าง

   

ที่ตั้ง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะบริหารศาสตร์
- คณะเกษตรศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์
- สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) - อาคารเรียนรวม 3
- อาคารเรียนรวม 4 - อาคารเรียนรวม 5
   

 


 


ร้านถ่ายเอกสาร

     

ที่ตั้ง

     - สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

     - สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

     - คณะบริหารศาสตร์

     - คณะวิศวกรรมศาสตร์

     - คณะนิติศาสตร์

     - อาคารเรียนรวม 3

     - อาคารปฏิบัติการรวม คณะรัฐศาสตร์

     - คณะศิลปศาสตร์

     - คณะเกษตรศาสตร์

     - คณะวิทยาศาสตร์

     - คณะเภสัชศาสตร์

     - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

     - อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์

     - อาคารเรียนรวม 4

     - อาคารเรียนรวม 5

 

       
       

 


 


ร้านค้าบริเวณหอพักนักศึกษา

                                       - ร้านมินิมาร์ท
                                       - ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง
                                       - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
                                       - บริการตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติและเติมเงินอัตโนมัติ
                                       - บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 

 


ตลาดนัด


เปิดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร ในวันจันทร์และวันพุธ