คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.  

หมายเหตุ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ)

 

 

ที่อยู่ :   สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

 

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061, 045-353062             

แฟ็กส์ : 045-353089

 

 

 

กรณีต้องการส่งไปรษณีย์/พัสดุ มาถึงผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรุณาจ่าหน้าถึงผู้รับดังนี้

 

 

            ชื่อ-สกุล ............................หมายเลขโทรศัพท์.................ของผู้รับ

            หอพักนักศึกษา   สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ต.เมืองศรีไค   อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี   34190

           

          **รับพัสดุ/ไปรษณีย์ ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา วัน เวลาราชการ

 

 

 

แผนที่ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Google Map)