คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ปีการศึกษา 2564

 

 
 
 

รับสมัครทั้งนักศึกษาหอพักรายเดิม และนักศึกษารายใหม่ ทุกชั้นปี

รายละเอียดการรับสมัครคลิกอ่านที่แต่ละหัวข้อข้างล่างนี้