ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2562 , 09:03:33     (อ่าน 756 ครั้ง)  


ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้นำกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ฉบับปี 2558-2561 หรือฉบับปรับปรุงของ สกอ. ในระดับสำนัก ตามความทราบแล้วนั้น

 

สำหรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดช่วงวันประเมินไว้ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 25 ต.ค.2562 สนง.ประกันฯใคร่ขอแจ้งส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search