คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินกิจกรรม

2 กรกฎาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดการเรียนรู้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Simulation Base Learning
5 กรกฎาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2565
9 กรกฎาคม 2565 - 10 กรกฎาคม 2565
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 “ ค่ายดอกพะยอม ปีที่ 5 ”