ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มทั่วไปงานบุคล   | ค้นหาเอกสาร
01-แบบฟอร์ม-ใบลากิจ-ป่วย-คลอด
02-แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน
03-แบบฟอร์ม-ใบลาดูแลภรรยาคลอดบุตร
04-แบบฟอร์ม-ใบลาอุปสมบท
05-แบบฟอร์ม-ใบยกเลิกวันลา
06-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-ติดตาม อ.พิเศษ
07-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-เข้าร่วมอบรม
08-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันชดเชย-สอนในวันหยุดราชการ
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (14 รายการ)