คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- ระบบ UBU e-booking (จองห้องประชุม,จองรถยนต์)

- จองรถตู้ (นข3209)

- จองรถเก๋ง (กจ133)

- จองห้องประชุม1 (สมบัติวอทอง)

- จองห้องประชุม 2