ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)   | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประเมินตนเองประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการประเมินตนเองประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการประเมินตนเองประจำปี พ.ศ.2566