ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2/2566


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 2 ธันวาคม 2566 , 17:20:21     (อ่าน 600 ครั้ง)  


นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษา 2/2566

ขอให้ศึกษาแต่ละทุนการศึกษา/คุณสมบัติของผู้สมัครทุนให้ดีก่อน นักศึกษาสมัครทุนได้มากกว่า 1 ทุนหากตรงกับคุณสมบัติของนักศึกษา การกรอกข้อมูลการสมัครในระบบทุนการศึกษาออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งทุนการศึกษา 2 แบบ

1) ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 ทุน (คณะคัดเลือกเบื้องต้นส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกอีกครั้ง) นักศึกษาต้องอัพโหลดใบสมัครทุนและเอกสารแนบลงในระบบทุนออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     1.1 ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ  (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครของมอบ.)
     1.2 มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครของมอบ.)
     1.3 ทุนบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (ใช้แบบฟอร์มใบสมัครของบริษัท)

2) ทุนการศึกษารายปี จำนวน 8 ทุน

    2.1 ทุนผู้ยากจน 15,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ)
    2.2 ทุนผู้ยากจน 10,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ)   
    2.3 ทุนอาหารกลางวัน 4,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ) 
    2.4 ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ 4,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ+สรุปผลงานนักศึกษา)
    2.5 ทุนพี่สโมสรนักศึกษา 4,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ)
    2.6 ทุนพี่สภานักศึกษา 4,000 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ)
    2.7 ทุนบริจาคผู้มีจิตศรัทธา 500 (สมัครในระบบทุนออนไลน์+เอกสารประกอบ)
    2.8 ทุนคณะกรรมการทุนการศึกษา มอบ. 15,000 (ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครทุนมอบ.แนบด้วย)

เอกสารประกอบการสมัครทุนออนไลน์ ลำดับที่ 2.1-2.7

  1. ใบแสดงผลการศึกษา ใน reg.
  2. ใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ใน ubu sac
  3. รูปถ่ายบ้าน ภายใน+ภายนอก
  4. รูปถ่ายครอบครัว (มีไม่ครบสามารถนำรูปมาตัดแปะได้)
  5. ผลงานรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)

- ใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย
- ใบสมัครทุนของบริษัท ปิโตรเลียม จำกัด

**ลิ้งค์สมัครทุนการศึกษาออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1