ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023"


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 12 กันยายน 2566 , 12:00:18     (อ่าน 516 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023”

–นายสหพล  นิลบารัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ย 3.94 –
(ติดอันดับ 1 ใน 19 สถาบันทั้งประเทศ)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023)  เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ พิธีจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการสถาปนามูลนิธิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

**นักศึกษาจะถูกบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป**

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 16 “พัฒนาสูตรคอนกรีตมวลเบา” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2566 ณ. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลไฟล์แนบ : ไฟล์ 1