ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวอย่าง/เอกสารประกอบการกู้ยืมกรอ.รายใหม่ ปีการศึกษา 2566


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 15:17:15     (อ่าน 388 ครั้ง)  


ขอให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลประกอบการกู้ยืมก่อนดำเนินการ และสามารถให้ผู้ปกครองดำเนินการแทนได้ 3 กรณี คือ

1) การกรอกเอกสารหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
2) การกรอกเอกสารหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม
3) การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่างเอกสารประกอบมีดังนี้

1. แบบฟอร์ม
2. เอกสารประกอบการกู้ยืม/เตรียมตัว
3. กรอกเอกสารยังไงให้ผ่านในรอบเดียว
4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4