ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวอย่างเอกสารขั้นตอนที่ 1 : การยื่นคำขอกู้ยืม


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 9 มิถุนายน 2565 , 11:23:23     (อ่าน 313 ครั้ง)  


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / กู้ยืมรายใหม่ ปี 2-4 ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ กยศ. Connect ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั้น

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1) หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้ยืม
2) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
   2.1) รายได้ประจำ ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน จากหน่วยงานต้นสังกัด (ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรผู้รับรองรายได้)
   2.2) กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ (ห้ามแนบบัตรประชาชน)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1