ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ "เวทีความคิดผู้บริหารพบปะนักศึกษา ครั้งที่ 1"


โพสโดย ดวงมณี วชรกุลธร     โพสวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 370 ครั้ง)  


คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานักศึกษา พบปะนักศึกษาเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง co-working space