VOC     Document Archive     FAQ     Q&A      TH    

Youtube


  นำชมห้องปฎิบัติการ Student Formula ผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.อุบลฯ
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมห้องปฎิบัติการ Student Formula ผลงานของนักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาพัฒนามากว่า 1 ปี พร้อมพิสูจน์สมรรถนะสุดแกร่งครั้งแรกในเวทีระดับชาติ TSAE Auto challenge 2018 Student Formula จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์
ที่มา : UBU Channel

    โพสเมื่อ : 15 มกราคม 2561