ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรยายเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ฝังยึด และระบบป้องกันไฟและควันลาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 1 มีนาคม 2567 ,     (อ่าน 26 ครั้ง)  


ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญ คุณคงศักดิ์ อุทัยวัณณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด มาบรรยายเรื่อง วัสดุและอุปกรณ์ฝังยึด และระบบป้องกันไฟและควันลาม ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา   ซี่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกร

 

 Search