ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ดูงานระบบผลิตน้ำประปา และงานระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 40 ครั้ง)  


วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาลได้พานักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา และงานระบบบำบัดน้ำเสีย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในวิชา วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล โดยเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี  ทำให้นักศึกษามีความรู้และได้รับประสบการณ์ในการเห็นการทำงานที่หน้างานจริงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่เรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพของตนเองหลังจากกลับจากการดูงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นวิศวกรที่ดีต่อไปในอนาคตSearch