ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารสูง (ตึกมหานคร) โดย ดร.กนกพัฒน์​ ชาญไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บ. บวิค-ไทย จำกัด


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 37 ครั้ง)  


ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญ ดร.กนกพัฒน์​ ชาญไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บ. บวิค-ไทย จำกัด มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา เรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างอาคารสูง (ตึกมหานคร)"  ซึ่งกิจกรรมการอบรมบรรยายเพิ่มพูนความรู้ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรโยธาในอนาคต


Search