ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การอบรมเรื่อง การเสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาและเทคนิคการสื่อสารในการทำงาน ครั้งที่ 2


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 20 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมเรื่อง เทคนิคการสื่อสารในการทำงาน ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงานให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักการและเทคนิคในการสื่อสารในที่ทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ zoom เวลา 12.30-14.30 น. Search