ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งาน บายเนียร์ (BYE NIOR) ปี 2567


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 33 ครั้ง)  


ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 น้องๆ นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้ร่วมกันจัดงาน Bye Nior ให้พี่ๆนักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 โดยจัดขึ้นที่อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม EN1 เวลา 18.00 – 21.30 น. ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ

1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความขอบคุณ และกล่าวอำลาภาควิชา อาจารย์ประจำภาควิชา และน้อง ๆ ก่อนจบการศึกษา

2. เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดี และแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ ที่คอยช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา ในด้านการเรียน สังคม และการใช้ชีชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

3. เพื่อกระตุ้นสนับสนุนความสัมพันธ์ภายในภาควิชา ของนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี

โดยมีกำหนดการกิจกรรมดังนี้

 

เวลา                                                    กิจกรรม

18.00 น.                     ลงทะเบียน 18.40 น.

18.30 น.                     อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม กล่าวเปิดกิจกรรม

18.40 น.                     คณะอาจารย์กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่ปี 4

19.00 น.                      ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 2 กล่าวแสดงความยินดีแก่พี่ปี 4

19.10 น.                      ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวแสดงความรู้สึก

19.20 น.                      ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

20.40 น.                      น้อง ๆ มอบของที่ระลึกให้รุ่นพี่

21.00 น.                      กิจกรรมผูกข้อต่อแขน

21.30 น.                      อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมให้โอวาท และถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จSearch