ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมทักษะ "ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม"


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 19 ครั้ง)  


งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมทักษะ "ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม" ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกภาควิชา โดยมีวิทยากร คือ คุณสุวิทย์ สิงห์สีและทีมสื่่อใสวัยทีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skill) ให้แก่นักศึกษา

โดยกิจกรรมอบรมมักษะนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา  9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6601 อาคาร EN 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch