ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากการแข่งขันด้านโครงสร้างวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยปีการศึกษา 66


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 64 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ได้คว้ารางวัล 4 รางวัลจาก โครงการ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดของรางวัลที่ได้จากการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 17

ได้ 2 รางวัล ดังนี้

1.1 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน​ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา​ 15,000บาท โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1) นาย อภิสิทธิ์ สระคำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63130044320

2) นาย อัษฎาวุฒิ พรสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64130045115

3) นาย ธนาวัฒน์ คุณเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65130042418

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 5,000บาท​ โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1) นาย ธนพล สายทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63130040407

2) นาย จีรศักดิ์ เจริญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64130044666

3) นาย ชินดนัย พิลาวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65130041460

2. การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ครั้งที่ 9 ได้ 2 รางวัล ดังนี้

2.1 รางวัลชมเชยอันดับ​ 1 ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 1,500บาท โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1) นาย วนศักดิ์ ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63130040841

2) นาย ธนากร อินทนู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64130041214

3) นาย เจษฎา สมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65130041110

2.2 รางวัล​ชมเชยอันดับ​ 2ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา​ 1,500บาท โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

1) นาย สุธินัน ศรีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63130044076

2) นางสาว เกศกนก โลหะชิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64130040202

3) นาย อัมรินทร์ ทองเหลือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65130047143

และนำทีมแข่งขันโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย และ อาจารย์เกรียงไกร บุญใสSearch