ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรยายเรื่อง มาตรฐานวัสดุสะท้อนแสงเพื่องานอำนวยความปลอดภัยทางจราจร ให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 32 ครั้ง)  


ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญ คุณธวัช ทองพูน ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานและข้อกำหนด แผนกความปลอดภัยทางด้านคมนาคม บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานวัสดุสะท้อนแสงเพื่องานอำนวยความปลอดภัยทางจราจร" ซึ่งจะรวมทั้ง Traffic Sign และ Road Marking  ซึ่งกิจกรรมการอบรมบรรยายเพิ่มพูนความรู้ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรโยธาในอนาคตSearch