ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมเรื่อง การเสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาและเทคนิคการสื่อสารในการทำงาน ครั้งที่ 1


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 32 ครั้ง)  


ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมการเรื่อง การเสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรมเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 1ให้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิศวกรโยธา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Microsoft Excel ในงานวิศวกรรมให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์ในการใช้Microsoft Excel ในที่ทำงาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ zoom เวลา 12.30-16.30 น. 

 Search