ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานสายสัมพันธ์บัณฑิตโยธา วิศวกรรมโยธารุ่นที่ 23


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 33 ครั้ง)  


งานสายสัมพันธ์บัณฑิตโยธา วิศวกรรมโยธารุ่นที่ 23 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในภาควิชาฯ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Search