ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบรรยายเรื่อง Design and Construction of Reinforced Wall According to BS8006 Code of Practice และแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับการเสริมเสถียรภาพทางกลและจัดการความชื้นในโครงสร้างชั้นทาง


โพสโดย วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์     โพสวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 43 ครั้ง)  


ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้เชิญ Mr. Albert Lim Lum Kong และคุณภูเบศ เตรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท SOLMAX GEOSYNTHETICS Co., Ltd. มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนา โดย Mr. Albert Lim Lum Kong  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Design and Construction of Reinforced Wall According to BS8006 Code of Practiceและ คุณภูเบศ เตรัมย์ บรรยาย เรื่อง แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับการเสริมเสถียรภาพทางกลและจัดการกับความชื้นในโครงสร้างชั้นทาง  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคตSearch